Jos ennustaminen on vaikeaa, niin ennusta usein

 Aihe: P-Analyzer, Pörssianalyysit, Tuotearviot

Monissa yrityksissä nykyinen vuosibudjetti on tehty joulukuussa 2019, jolloin ei tiedetty mitään koronaviruksesta ja sen vaikutuksista liiketoimintaan. Tällainen budjetti ei ollenkaan sovellu liiketoiminnan suunnittelun pohjaksi. Kiinteät kustannukset ovat periaatteessa lähes  oikein, jos mitään toimenpiteitä ei tehdä niiden alentamiseksi. Hyvissä ja rikkaissa yrityksissä voidaan kiinteät kustannukset pitää ennallaan eli maksaa palkat kaikille normaalisti ja hoitaa muutkin velvoitteet sovitulla tavalla. Tästä aiheutuu tietysti merkittävää tappiota, mutta rikkaalla yrityksellä on varaa siihen. Köyhemmillä ja velkaantuneilla yrityksillä ongelmien hoito pelkällä velkarahalla on vaikeampaa.

Jos pandemia jatkuu pitkään, niin silloin lähes kaikki yritykset joutuvat suuriin taloudellisiin vaikeuksiin. Normaalissa liiketoiminnassa  pyritään aina varmistamaan omalla pääomalla tai luottolupauksilla 2 – 3 kk kassastamaksut lakkojen tai onnettomuuksien varalta, jolloin muutaman kuukauden tulovirran katkeaminen ei näy ulospäin maksuvaikeuksina. Jos pandemia jatkuu yli 3 kk, niin silloin lähes kaikkien yritysten kassareservit ja luottolupaukset loppuvat kesken.

Viimeistään syksyllä joudutaan tekemään kipeitä päätöksiä siitä, mikä yritys pelastetaan ja mitkä yritykset annetaan mennä likviditeettikonkurssiin. Monilla yrityksillä tilanne on jo nyt erittäin paha.

SBB Financial Analyzer AI- ohjelmistolla voit tutkia yrityksen tilan tarkasti. Ohjelmisto tekee kaikki oleelliset tilinpäätösanalyysit ja ennen kaikkea sen avulla voi ennustaa tulevaisuutta nopeasti ja kattavasti.

Tarkka kuvaus ennusteominaisuuksista on ohjelmiston ”context sensitive”- helpissä, jonka avulla saat kaikki ohjeet ja tulkinnat mistä tahansa käsitteestä vain hiirtä klikkaamalla.

Koko ohjelmiston ominaisuuksista saat nopean kuvan katsomalla ”context sensitive” helpin sisällysluetteloa.

Kriisiaikoina tulevaisuutta täytyy ennustaa usein, koska tilanne muuttuu koko ajan. SBB Financial Analyzer AI- ohjelmistolla voit tehdä uuden ennusteen päivitetyillä ennusteolettamuksilla muutamassa minuutissa. Antamalla vain liikevaihdon muutosprosentin saat lähivuoden ennusteen olettaen, että kaikki muut asiat (tuottavuus, kannattavuus, kustannus-ja palkkatasot yms.) säilyvät ennallaan. Jos tämä pikaennuste sisältäen tulevan vuoden tuloslaskelman, taseen, kassavirtalaskelman ja tunnusluvut näyttää pahalta, niin näet suoraan, kuinka paljon saneerattavaa on.

Pikaennusteen lisäksi voit tehdä tarkkoja ennusteita antamalla omia arvioita mille tahansa tuloslaskelman ja taseen rivin kehittymiselle. Ohjelmisto käyttää tekoälyennusteiden tekemiseen noin 200 eri muuttujaa. Itse voit arvioida niin monen asian kehittymistä kuin haluat ja pystyt. Ohjelmisto täydentää tekoälyllä puuttuvat ennusteolettamukset. Vähintäänkin täytyy antaa liikevaihdon muutos. Annettujen ennusteolettamusten pohjalta tekoäly tekee ennusteen, jossa muilta osin lähtövuoden aikana saavutetun tuottavuustason oletetaan säilyvän ennallaan.

SBB Financial Analyzer AI- ohjelmistolla voit tehdä uuden ”budjetin” vaikka joka päivä. Erityisen arvokasta on tietää, kuinka nopeasti yritys ajautuu suuriin vaikeuksiin, jos kustannussaneerausta ei tehdä. Monet yritykset aloittavat korjaavat toimenpiteet liian myöhään, koska niiden tekeminen on luonnollisesti vaikeaa.

Ohjelmisto tekee useita konkurssiennusteita automaattisesti. Oman yrityksen osalta on tärkeää tiedostaa konkurssin mahdollisuus. Sijoittajan näkökulmasta konkurssiennuste on hyvin tärkeä, koska konkurssissa sijoittaja menettää koko sijoittamansa pääoman. Toisaalta yhden yrityksen kaatuessa jäljelle jäävien yritysten jaettavaksi tulee kaatuneen yrityksen markkinaosuus. Tavallaan kriisissä hyvät yritykset nauttivat koko ajan kasvavista markkinoista. Warren Buffet sanoikin, että sijoittamisessa tarvitaan vain kahta sääntöä.
Sääntö 1: Älä menetä rahaa. Sääntö 2: Älä koskaan unohda sääntöä 1. SBB Financial Analysis- ennusteohjelmiston avulla voit välttää sijoitukset kriisiyhtiöihin tai ainakin onnistut irtautumaan niistä ajoissa.

Uudet SBB Financial Analysis- ohjelmistot on kehitetty kansainväliseen jakeluun soveltuvin osin IFRS-standardien mukaan. Ohjelmistot ovat alunperin englanninkielisiä, mutta niistä on saatavilla täysin suomenkieliset versiot. Kielen voi vaihtaa hiiren klikkauksella. Jatkossa tulee myös ruotsin, saksan, ranskan ja espanjankieliset versiot.

Voit tutustua ohjelmistoon lataamalla ilmainen Free- tunnuslukuanalyysiohjelmisto tästä.

Recent Posts

Kirjoita hakusi ja paina Enter.